Muhawara

Tuna Tarwa A Kan Musulmai

*_KA_* *_DARAJA_* *_MUTANE_* *_UKU_* *_A_* *_DUNIYA_*
*_1.Dattijo_*
*_2.Malami_*
*_3.Iyaye_*
*_Ka_* *_tausayawa_* *_mutane_* *_uku_*
*_1.Tsoho_*
*_2.mace_*
*_3.Yaro_* *_karami_*
*_Kada_* *_ka_* *_manta_* *_da_* *_Abu_* *_uku_*
*_1.Mutunci_*
*_2.addini_*
*_3.Mutuwa_*
*_Ka_* *_tsarkaka_* *_abu_* *_uku_* *_1.Jikinka_*
*_2.Tufafinka_*
*_3.Zuciyarka_*
*_Kada_* *_ka_* *_daina_* *_Neman_* *_abu_* *_uku_*
*_1.Ilimi_*
*_2.arziki_*
*_3.Aljanna_*
*_karka_* *_yadda_* *_shedan_* *_la’ananne_* *_ya_* *_hanaka_* *_turawa_* *__* *_mutum_* *_uku_*