Uncategorized

Meye Amsar Wannan

Saukakakiyar Amsa 
Bara Muga Waye Zai Iya 
Ku duba Kasa Zakuga Wajan 
Bayyana Ra,ayi